Fadlan ku buuxi foomka hoosta ku yaal haddii aad qabto codsi adeeg ama haddii ay jiraan arrimo degdeg ah, fadlan kala xiriir waaxda adeeggayaga:

 
 

xaqiijinta

TOP

Halmaamay faahfaahintaada?